1

Tema: xPlay Server – Rikedomar föds med gemenskap

Minecraft-servern bygger till stor del på att du ska samla PlayMynt – desto mer PlayMynt en spelare innehar, desto högre klass hamnar spelaren i.