1

Tema: Sport & Affärer

Centrum för idrottsevenemang - Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige